tepelné čerpadlo blog

Prečo prejsť na tepelné čerpadlo?

Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako ušetriť peniaze a zároveň prispieť k znižovaniu emisií a ochrane životného prostredia? Určite ste počuli o rôznych spôsoboch vykurovania, či už tradičných, ako je plyn, alebo moderných, ako sú solárne panely. No dnes vám prinášame informácie o jednom z najefektívnejších a najšetrnejších riešení – tepelnom čerpadle. V dnešnom článku sa pozrieme na to, prečo by ste mali zvážiť prechod na tento systém vykurovania a aké výhody vám môže priniesť.

Najsľubnejšia technológia na zníženie mesačných účtov za energie

Tepelné čerpadlá predstavujú v súčasnosti jednu z najefektívnejších a najekologickejších technológií na vykurovanie aj ohrev teplej vody, čo priaznivo vplýva aj na mesačné účty za energie. Dôležitým aspektom, prečo sa stále viac a viac domácností rozhoduje pre túto technológiu, sú finančné úspory. V porovnaní so štandardnými energetickými zdrojmi, ako sú plyn, elektrina či palivové drevo, sa mesačné účty za energie môžu znížiť až o 70%.

Tepelné čerpadlá fungujú na princípe získavania tepla z okolia, ako je vzduch, zem, voda alebo podzemné zdroje a jeho prenosu do interiéra budovy. Výsledkom je, že tepelné čerpadlá majú vysokú účinnosť a produkujú až štyrikrát viac tepla ako elektrický ohrev. Okrem toho sú tieto zariadenia nákladovo efektívne a dlhodobo udržateľné, pretože sú nezávislé od cien fosílnych palív a dokážu pracovať s premennými výkonnosťami.

Inovatívne riešenia ako tepelné čerpadlá prispievajú k ochrane životného prostredia a zníženiu emisií skleníkových plynov, pretože ich prevádzka je založená na obnoviteľných zdrojoch a nie na spaľovaní fosílnych palív. Tým sa prispieva k znižovaniu emisií oxidu uhličitého a dalších ekologicky nebezpečných látok.

Inštalácia tepelných čerpadiel je výrazným krokom k zelenšiemu a udržateľnejšiemu životnému štýlu a zároveň prináša finančné úspory. S rozvojom nových technológií a rastúcim dôrazom na ekologickú zodpovednosť sa tepelné čerpadlá stávajú čoraz atraktívnejším riešením pri modernizácii a výstavbe nových objektov.

Návratnosť tepelných čerpadiel bez dotácie len za niekoľko rokov

Tepelné čerpadlá sú vďaka svojim výhodám a energetickým úsporám stále viac populárne aj medzi slovenskými domácnosťami. Hoci dotácie poskytované štátom či Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou môžu výrazne zmierniť začiatočné náklady na obstaranie takéhoto zariadenia, aj bez dotácií sa môže návratnosť investície do tepelného čerpadla pohybovať len okolo niekoľko rokov.

Príkladom môže byť náhrada starého plynového alebo elektrického kotla tepelným čerpadlom. Kým cena plynu sa môže v budúcnosti zvyšovať, ceny elektriny, ktorú tepelné čerpadlá na prevádzku využívajú, zostávajú pre domácnosti zastropované. To znamená, že v porovnaní s klasickým zdrojom tepla sa s investíciou do tepelného čerpadla môžu náklady na kúrenie výrazne znížiť, čo vedie k rýchlejšiemu splateniu investície.

Okrem úspor na energii samotnej treba zohľadniť aj nižšie náklady na údržbu a predĺženú prevádzkovú životnosť takéhoto zariadenia. Tepelné čerpadlo zaručuje dlhšiu životnosť ako tradičné kotly a znížené náklady na servis.

Pre tých, ktorí premýšľajú nad investíciou do tepelného čerpadla, je dôležité porovnať rôzne typy a modely na trhu a zohľadniť konkrétne podmienky svojej domácnosti. Aj napriek začiatočným nákladom je návratnosť investície do tepelného čerpadla bez dotácie veľmi atraktívna a môže prispievať k udržateľnej energetike aj úsporám jednotlivých domácností.

Tepelné čerpadlá sú výhodnejšie ako elektrina, plyn, drevo alebo uhlie

Prečo sú teda tepelné čerpadlá výhodnejšie ako elektrina, plyn, drevo alebo uhlie?

Po prvé, tepelné čerpadlá majú oveľa nižšie prevádzkové náklady ako iné zdroje tepla. Ich efektívnosť sa prejavuje najmä v porovnaní s elektrickými kúreniami alebo plynom, kde môže rozdiel v nákladoch dosahovať 50-75%. Toto je možné hlavne vďaka vysokému koeficientu výkonu (COP), ktorý udáva, koľko tepla dokáže zariadenie vyrobiť z jednotky energie.

Po druhé, tepelné čerpadlá sú bezobslužné a nevyžadujú žiadne hromadné zásoby paliva ako drevo alebo uhlie. Užívatelia sa tak nemusia každoročne trápiť s ich zháňaním, prepravou, pílením a káľaním. To prináša aj čistotu a bezpečnosť, keďže sa eliminujú riziká spojené s manipuláciou a skladovaním palív.

Tretím faktorom je komfort a stabilita tepla, ktoré tepelné čerpadlá dokážu poskytnúť. Udržujú stálu teplotu v dome po celý deň a noc, bez potreby dohľadu nad zariadením.

Okrem toho, moderné tepelné čerpadlá môžu byť zapojené aj do hybridných systémov, kde spolupracujú s inými zdrojmi energie, ako sú fotovoltické panely alebo plynové kotly. To zvyšuje účinnosť a šetrí ešte viac prostriedkov.

Napokon, investícia do tepelného čerpadla sa z dlhodobého hľadiska vyplatí, pretože sa náklady na jeho inštaláciu a údržbu časom vrátia v podobe úspor na energiách.

Ďalšou nespornou výhodou tepelných čerpadiel je ich flexibilita. Sú dostupné v rôznych typoch v závislosti od zdroja tepla, ako sú zem-voda, vzduch-voda či voda-voda, čo umožňuje vybrať si najvhodnejší variant podľa konkrétnych potrieb a možností daného objektu.

Aký systém vybrať pre bytové domy a rodinné domy

V posledných rokoch sa tepelné čerpadlá stávajú čoraz populárnejším riešením na vykurovanie nielen rodinných domov, ale aj bytových domov. Dôvodom je nielen ich účinnosť, ale aj ekologickosť, nízke prevádzkové náklady a dlhá životnosť. Otázkou teda zostáva, aký systém vybrať pre bytové domy a ktoré rodinné domy sú vhodné na prechod na tepelné čerpadlo.

Pri voľbe systému pre bytové domy je dôležitá účinnosť a kapacita tepelného čerpadla. V tomto prípade sa najčastejšie využívajú vysokokapacitné tepelné čerpadlá so zemným kolektorom alebo čerpadlami vzduch-voda, ktoré sú schopné zabezpečiť dostatočnú výkonnosť pre väčší objem priestorov. Pre rodinné domy záleží na ich veľkosti, izolačných vlastnostiach a existujúcom vykurovacom systéme.

Pre menšie rodinné domy s dobrou izoláciou sú najvhodnejším riešením tepelné čerpadlá vzduch-voda alebo vzduch-vzduch, ktoré sú energeticky úsporné a pomerne jednoduché na inštaláciu. Pre väčšie rodinné domy alebo domy s horšou izoláciou môže byť lepšou voľbou tepelné čerpadlo zem-voda alebo voda-voda, ktoré využívajú stabilejšie teploty z podzemných vrstiev alebo podzemných vôd.

Do úvahy je potrebné brať aj dostupnosť prostriedkov na počiatočnú investíciu, čo môže byť významným faktorom pri rozhodovaní. Mnohí investori sa však zhodujú, že dlhodobé úspory na nákladoch za energie a pozitívny vplyv na životné prostredie sú dôvodmi, pre ktoré stojí za zváženie prechod na tento systém.