6 dôvodov pre fotovoltiku blog

6 dôvodov, prečo mať na dome fotovoltiku

Pri pohľade na stále rastúce ceny energi, sa čoraz viac ľudí zameriava na hľadanie alternatívnych a udržateľných riešení. A jedným z najefektívnejších spôsobov, ako sa ubrániť pred nestálymi cenami energií a zároveň prispieť k ochrane klímy, je investovať do fotovoltiky. Fotovoltické panely, ktoré premieňajú slnečné lúče priamo na elektrickú energiu, sú už dávno nielen environmentálnym, ale aj ekonomickým riešením pre mnoho domácností. Ale prečo by ste mali aj vy zvážiť inštaláciu solárných panelov na vašej streche? Predstavujeme vám 6 dôvodov, prečo je fotovoltika tou najlepšou voľbou nielen pre vašu rodinu, ale aj pre našu planétu.

1. Dlhá životnosť fotovoltických panelov

Dlhá životnosť fotovoltických panelov je jedným z mnohých dôvodov, prečo by ste mali zvážiť inštaláciu fotovoltických panelov na svoj dom. Mnoho ľudí o tom možno ešte nerozmýšľa, no je dobré si uvedomiť, že fotovoltické panely sú z dlhodobého hľadiska veľmi efektívnym riešením na výrobu elektrickej energie. Výrobcovia poskytujú záruku na ich využiteľnosť až po dobu 30 rokov.

To znamená, že môžete byť pokojní, že váš domov bude mať počas celej tejto doby stabilný prísun energie a nebudete musieť riešiť časté výmeny zariadenia. Samozrejme, po 30 rokoch môže výkon panelov poklesnúť, no ich praktická životnosť je v skutočnosti ešte dlhšia. Je teda možné, že aj po uplynutí záruky budú vaše fotovoltaické panely naďalej fungovať efektívne.

Na druhej strane je potrebné zohľadniť aj technologický pokrok. S postupom času prídu modernejšie a efektívnejšie fotovoltické technológie a je pravdepodobné, že majitelia domov s fotovoltikou si po určitom čase zainvestujú do nových panelov, ktoré budú ešte efektívnejšie.

2. Budúcnosť je v obnoviteľných zdrojoch

V súčasnosti sa celý svet snaží nájsť alternatívne spôsoby výroby energie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a zlepšujú našu energetickú nezávislosť. Medzi obnoviteľné zdroje energie patria solárna energia, vodná energia, geotermálna energia, energia z biomasy či veterná energia. Tieto technológie v posledných rokoch zaznamenavajú výrazný rozvoj a dokazujú, že budúcnosť energie leží práve v nich.

Jedným z takýchto príkladov je aj fotovoltika. Solárna energia zažíva v mnohých krajinách sveta boom – napríklad v USA pokrýva už 50% celkovej spotreby energie. Dôvodom je najmä ekologická udržateľnosť, nižšie investičné náklady na vybudovanie solárnych elektrární, ale aj dostupnosť podpôr a grantov na ich inštaláciu.

Okrem USA sa solárna energia stáva čoraz dôležitejším zdrojom energie aj v Európe. Niekoľko krajín, vrátane Slovenska, si už stanovilo ciele pre zvýšenie podielu solárnej energie v energetickom mixe. Inštalácia solárnych panelov na domoch a komerčných budovách sa stáva bežným javom a záujem o túto formu energie neustále rastie.

Obnoviteľné zdroje energie, ako je solárna energia, majú tiež významné výhody pre životné prostredie. Výroba elektriny z uhlia znečisťuje ovzdušie a spôsobuje zdravotné problémy. Naopak, výroba energie zo slnka a iných obnoviteľných zdrojov je čistá, tichá a naprodukuje takmer žiadne CO2 emisie.

V súčasnosti sme svedkami stále rýchlejších pokrokov v technológii výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Tieto inovácie zaručujú, že v budúcnosti bude celosvetová energia čoraz viac zelená a udržateľná. Preto je dôležité rozšíriť obnoviteľné zdroje energie vo svete, ale aj v našich domácnostiach.

3. Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Investícia do fotovoltických systémov na streche vášho domu prináša nielen environmentálne výhody a úspory na účtoch za elektrinu, ale tiež zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Tento trend je podporovaný aj narastajúcim záujmom firiem o fotovoltiku. Len Stredoslovenská energetika (SSE) eviduje za posledný rok desaťnásobne vyšší záujem svojich zákazníkov. Podniky, organizácie a samosprávy hľadajú spôsoby, ako si vyrobiť aspoň časť spotrebovanej elektriny vlastnými silami a zároveň zvýšiť hodnotu svojich nehnuteľností.

V prípade predaja nehnuteľnosti môže byť fotovoltický systém atraktívnou investíciou pre kupujúceho. Udržateľná energetická zložka nehnuteľnosti potenciálne zvyšuje jej hodnotu, čím pomáha majiteľovi dosiahnuť vyššiu cenu. Fotovoltické panely navyše fungujú ako pozitívny signál pre budúcich kupujúcich, že vlastník domu dbal na životné prostredie a energetickú účinnosť. V dôsledku toho sa nehnuteľnosť stáva atraktívnejšou a môže byť oslovený väčší počet záujemcov o kúpu.

4. Možnosť predaja nadbytkovej energie do distribuačnej siete

Jedným zo zaujímavých prínosov inštalácie fotovoltických panelov na vašom dome je možnosť predaja nadbytkovej energie do distribuačnej siete. V prípade, že váš systém vyprodukuje viac energie, ako dokážete spotrebovať, môžete túto nadbytočnú energiu predať späť do siete a získať za ňu odmenu vo forme peňazí alebo bonusov vo vašom účte za elektrinu.

Predaj nadbytkovej energie do distribuačnej siete môže priniesť niekoľko výhod pre majiteľov domov s fotovoltickými panelmi. Po prvé, zisky z predaja nadbytočnej energie môžu pomôcť znížiť náklady na inštaláciu a prevádzku fotovoltického systému a tým urýchliť jeho návratnosť.

Po druhé, predaj nadbytočnej energie do siete znižuje závislosť domácnosti na tradičné zdroje energie, čo prispieva k ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy. Využitím slnečnej energie sa znižuje emisná záťaž životného prostredia vo forme CO2, NOx a SOx, ktoré vznikajú pri spaľovaní fosílnych palív v energetike.

Po tretie, predaj nadbytočnej energie posilňuje energetickú nezávislosť a znižuje závislosť na energiách dovážaných zo zahraničia, čo môže uľaviť zaťaženiu štátneho rozpočtu a zlepšiť energetickú bezpečnosť krajiny.

Napokon, predaj nadbytočnej energie môže prispieť k rozvoju miestnych ekonomík tým, že podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a stimuluje inovácie a technologický pokrok.

V každom prípade je dôležité získať povolenie od príslušného distribútora a overiť si podmienky a požiadavky pre pripojenie fotovoltického systému k sieti. Rozhodnutie pre predaj nadbytočnej energie do distribuačnej siete by malo byť založené na dôkladnom vyhodnotení vlastnej spotreby energie a finančnej a ekologickej efektívnosti fotovoltického systému.

5. Finančné výhody a úspory

Investícia do fotovoltiky prináša pre domácnosti nielen ekologické, ale aj finančné benefity. Jedným z hlavných dôvodov záujmu o fotovoltické panely je možnosť výrazných úspor na nákladoch za elektrickú energiu. Fotovoltika dokáže vyprodukovať ročne z výkonu 1 kWp elektrinu v hodnote 160 – 220 € (1 000 – 1 200 kWh) a taká by bola tiež teoretická maximálna úspora na elektrine. V praxi sa však nie vždy podarí využiť celú vyrobenú energiu, preto sme zosumarizovali aj niekoľko ďalších finančných výhod a úspor spojených s fotovoltikou:

1. Cena elektriny bude pravdepodobne v budúcnosti rásť. Investícia do fotovoltiky preto predstavuje ochranu pred rastúcimi cenami energie.
2. Fotovoltické panely sú vhodnou investičnou príležitosťou s možnosťou návratnosti za 5-7 rokov (pri súčasných cenách elektriny) a životnosťou systému 20-25 rokov.
3. Využívanie fotovoltických panelov znižuje závislosť domácností od externých dodávateľov energie, čo môže v prípade fluktuácií cien ponúknuť stabilnejší finančný základ.
4. Fotovoltické zariadenia majú nízke prevádzkové náklady a vďaka ich dlhej životnosti je pravdepodobnosť technických problémov pomerne nízka.
5. Vo viacerých krajinách Európskej únie je možné získať štátne dotácie, granty alebo úvery na podporu inštalácií fotovoltických systémov. Tieto podpory môžu výrazne znížiť vstupnú investíciu.
6. Využívanie virtuálnych batérií umožňuje efektívnejšiu spotrebu vyprodukovaného prúdu, čo vedie k dodatočným úsporám na nákladoch.
7. Pri domácnostiach so záujmom o ochranu životného prostredia predstavuje fotovoltika zelenú investíciu, ktorá prináša dlhodobo udržateľné benefity pre budúce generácie.

Vrátane všetkých uvedených finančných výhod a úspor je fotovoltika prínosom nielen pre životné prostredie, ale aj pre hospodárstvo domácností a spoločnosti ako celok.

6. Menšia závislosť od dodávateľov energie

Jedným z dôležitých dôvodov, prečo zvážiť inštaláciu fotovoltických panelov na svojom dome, je menšia závislosť od dodávateľov energie. Vo svete neustále rastúcich cien energie a neistoty, čo sa týka budúcich nákladov na elektrinu, je sebestačnosť v oblasti elektrickej energie veľkou výhodou.

Fotovoltické systémy vám umožňujú vytvárať vlastnú zelenú energiu, ktorá vám pomôže nielen ušetriť na nákladoch za elektrinu, ale aj znižovať svoju závislosť od centrálneho zásobovania energiou od dodávateľov. To znamená, že nie ste tak veľa ovplyvnení zvýšením cien elektriny, ktoré sa môže vyskytnúť v dôsledku zmeny cenových politík alebo fluktuácie trhov.

Okrem toho, že máte viac kontroly nad svojou spotrebou energie, máte aj väčšiu istotu v oblasti energie a nie ste tak zraniteľní voči prípadným výpadkom elektriny. V prípade, že dojde k výpadku dodávateľskej siete, fotovoltický systém môže naďalej zabezpečovať časť alebo celú potrebu energie vášho domova.

Zatiaľ čo fotovoltika neumožňuje úplnú nezávislosť od dodávateľov energie, je významným krokom k väčšej sebestačnosti a udržateľnosti. Tým, že investujete do fotovoltických panelov, nielenže chránite svoju rodinu pred nestabilitou cien elektriny, ale aj prispievate k ochrane životného prostredia pre budúce generácie.